E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

O nás

Máme dlhoročné skúsenosti

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. (safety – fire – services) vznikla v roku 2004 so sídlom v Ružomberku ako nástupnícka spoločnosť fyzickej osoby podnikajúcej v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1993, ktorá poskytovala služby malým a stredným zákazníkom na regionálnej úrovni. 

Postupne sa spoločnosť SAFIRS menila zo spoločnosti poskytujúcej služby na regionálnej úrovni na spoločnosť, ktorá poskytuje služby na celom území Slovenskej republiky a v prípade záujmu aj na území Českej republiky. Vďaka svojmu dynamickému a inovatívnemu prístupu s viac ako 25 ročnými skúsenosťami a orientáciou na kvalitu a individuálne potreby každého zákazníka sa naša spoločnosť vypracovala na lídra a jedného z najväčších poskytovateľov v oblasti komplexných služieb prevádzkovania hasičských jednotiek, ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pracovnej zdravotnej služby (PZS) a súvisiacich služieb.

od roku 1993

Naše poslanie

Sme hrdí na to, že našimi silnými stránkami je šírka a komplexnosť služieb, kvalitný a odborný personál, pružnosť a operatívnosť pri hľadaní riešení, poskytovanie pridanej hodnoty pre každého zákazníka a dobre fungujúci systém integrovaného manažérstva. To všetko vieme poskytnúť kvalitne, rýchlo a za výhodnú cenu, ktorú prináša práve komplexnosť riešenia Vašich požiadaviek našou spoločnosťou.

História spoločnosti

Systém riadenia kvality

Systém riadenia kvality 45001

Systém riadenia kvality ISO 14001

Systém riadenia kvality ISO 9001

Systém riadenia informačnej bezpečnosti

Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO 27001

Ostatné certifikáty

Politika SMIB

Politika IMS