Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

O spoločnosti Safirs

Spoločnosť Safirs, s.r.o. (safety – fire – services) vznikla v roku 2004 so sídlom v Ružomberku,

ako nástupnícka spoločnosť fyzickej osoby podnikajúcej v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1993, ktorá poskytovala služby malým a stredným zákazníkom na regionálnej úrovni. 

Postupne sa spoločnosť Safirs menila zo spoločnosti poskytujúcej služby na regionálnej úrovni na spoločnosť, ktorá poskytuje služby na celom území Slovenskej republiky a v prípade záujmu aj na území Českej republiky. Vďaka svojmu dynamickému a inovatívnemu prístupu s viac ako 25 ročnými skúsenostiami a orientáciou na kvalitu a individuálne potreby každého zákazníka sa naša spoločnosť vypracovala na lídra a jedného z najväčších poskytovateľov v oblasti komplexných služieb v oblasti prevádzkovania hasičských jednotiek, ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pracovnej zdravotnej služby (PZS) a súvisiacich služieb. 

 

Portfólio služieb zahŕňa predovšetkým poskytovanie nasledovných služieb: 

 • Prevádzkovanie hasičských jednotiek,
 • Ochrana pred požiarmi,
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • Pracovná zdravotná služby,
 • Akreditované školiace stredisko,
 • Koordinácia bezpečnosti na stavenisku,
 • Prevencia závažných priemyselných havárií,
 • Protivýbuchovej ochrany,
 • Ochrana životného prostredia,
 • Civilná ochrana,
 • Ochrana osobných údajov a GDPR,
 • Implementácia manažérskych systémov,
 • Revízie požiarnych zariadení,
 • Revízie vyhradených technických zariadení,
 • Skúšky tesností,
 • Poskytovanie strážnej služby.

 

Sme hrdí na to, že našimi silnými stránkami je šírka a komplexnosť služieb, kvalitný a odborný personál, pružnosť a operatívnosť pri hľadaní riešení, poskytovanie pridanej hodnoty pre každého zákazníka a dobre fungujúci systém integrovaného manažérstva. To všetko vieme poskytnúť kvalitne, rýchlo a za výhodnú cenu, ktorú prináša práve komplexnosť riešenia Vašich požiadaviek našou spoločnosťou. 

 

Systém riadenia kvality ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Certifikát-ISO-9001_SK .pngCertifikát-ISO_14001_SK.pngCertifikát-ISO-45001_SK .png

 

Politika IMS                                                    

Politika-IMS-SAFIRS_-s.r.o..png

 

Politika SMIB

Politika-SMIB-SAFIRS_-s.r.o.-podpísaná .png

Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO 27001

SAFIRS ISO_IEC 27001_2013 SK+AJ_Strana_1.png