Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Safirs manager – BOZP online nástroj

Služba: Safirs manager – BOZP online nástroj

Interný informačný a manažérsky systém s názvom Safirs Manager bol vyvinutý priamo na mieru pre spoločnosť Safirs, s.r.o.. Safirs Manager je zákaznícky portál do informačného a mažérskeho systému spoločnosti Safirs, s.r.o., ktorý zákazníkom ponúka prehľad o činnostiach vykonávaných pre ich spoločnosť. Permanentne prebieha jeho ďalší vývoj v prospech optimalizácie interných procesov a zefektívnenia činnosti manažmentu ako aj ostatných zamestnancov.

Safirs Manager.jpg

Systém je možné nainštalovať pre zákazníka aj samostatne. V tomto prípade je systém rozšírený o funkcionality optimalizované pre potreby jeho hlavného predmetu podnikania/core business, čím sa systém môže stať hlavným informačným systémom podniku. Vtedy sú zákaznícke dáta evidované samostatne a systém je možné konfigurovať a upravovať na mieru podľa potrieb a požiadaviek daného zákazníka.


Používateľom poskytuje tieto výhody:

 • kedykoľvek a kdekoľvek dostupný zo siete internet na adrese https://esafirs.sk po zadaní prihlasovacieho mena a hesla,
 • možnosť samostatnej inštalácie s rozšírenými funkciami a úpravami na mieru,
 • optimalizovaný pre mobilné zariadenia,
 • garancia vysokej bezpečnosti nakoľko umožňuje prístup len po prihlásení, rôzne úrovne oprávnení, sieťová prevádzka je kompletne šifrovaná, je zabezpečená ochrana pred náhodným zmazaním dát, auditovanie zmien, logy a zálohovanie

Používaním systému Safirs Manager získate:

 • vždy aktuálny prehľad o stave poskytovania služieb pre Vašu spoločnosť vždy a všade,
 • možnosť efektívneho plánovania,
 • reporting, kontrola a vyhodnocovanie výkonnosti,
 • rôzne úrovne prístupu – aktívny / pasívny prístup / vlastná inštalácia.

V systéme Safirs Managér nájdete funkcionality súvisiace s evidenciou a kontrolou zákazníkov, úloh uložených zamestnancom, činností, dokumentácie, obežníkov, správy a prevádzky vozidiel, lešení, evidencie úrazov, povinných záznamov a podobne. Toto je len zlomok funkcionalít, vďaka ktorým vás systém bude včas informovať o povinných prehliadkach, kontrolách, miere naplnenia uložených úloh, čím predídete možným sankciám, či neefektívnemu vynakladaniu firemných zdrojov. Systém ponúka aj možnosti pre podrobný reporting evidovaných úloh, zákazníkov a zamestnancov.

Safirs Manager je poskytovaný vo forme služby SaaS (software as a service) v 3 verziách:

 1. pasívny prístup - prístup len na čítanie pre kontrolu informácií spravovaných v systéme spoločnosťou Safirs, s.r.o. v rámci esafirs.sk,
 2. aktívny prístup - aktívny prístup k dátam spravovaným spoločnosťou Safirs, s.r.o. s možnosťou pridávať, upravovať a importovať dáta (napr. z MS Excel) v rámci esafirs.sk,
 3. vlastná inštalácia - samostatná inštalácia aplikácie na vlastnej doméne, aktívny prístup k dátam s možnosťou pridávať, upravovať a importovať dáta (napr. z MS Excel) a rozšírené možnosti vlastnej konfigurácie. 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog