E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Akreditované školiace stredisko

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. na základe udelených oprávnení ponúka široké spektrum služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom svojich vysoko kvalifikovaných a skúsených lektorov v oblasti BOZP, OPP, PZS a odpadového hospodárstva. Naša spoločnosť poskytuje odbornú výchovu a vzdelávanie, školenia a odborné kurzy na výkon špecifických pracovných činností.

Odborná výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP):

Odborné školenia v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP):

Odborná spôsobilosť na obsluhu VTZ:

Odborné školenia v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov

Legislatívne povinné školenia  zamestnancov   so zameraním  na prácu v expozícii jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia:

Ďalšie školenia a kurzy:

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. Vám dokáže pripraviť aj školenia šité na mieru (tailor made), pre Vaše konkrétne potreby ako je napr. školenie behaviorálnej bezpečnosti, školenie na hodnotenie rizík a iné.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?