E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Ambulancia – zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok

V roku 2022 sme rozšírili naše portfólio služieb  o ďalšiu činnosť –  zabezpečenie výkonu lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci v našej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých umiestnenej v hlavnej budove SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, 034 01 Ružomberok.

V ambulancii vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov zaradených do 1. – 4. kategórie prác, a to vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne aj následné.  Lekárske preventívne prehliadky sú zabezpečené odborným lekárom so špecializáciou Pracovné lekárstvo a zdravotnou sestrou. 

Lekárska prehliadka pozostáva zo základných vyšetrení vykonávaných v ambulancii – anamnéza, základné fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky, spracovanie dokumentácie, vystavenie lekárskeho posudku. Odborné vyšetrenia vykonávané v ambulancii – EKG s odborným zhodnotením, spirometrické, skríningové, audiometrické a očné vyšetrenie.  V prípade legislatívnej povinnosti alebo indikácie lekára na odborné špecializované vyšetrenie zamestnanca je tento odoslaný so žiadankou k odborným lekárom – špecialistom (napr. ORL lekár, očný lekár) v Ružomberku.

Cena LPP: Výsledná cena lekárskej preventívnej prehliadky závisí od faktorov práce a pracovného prostredia a pracovných činností, ktoré má daný zamestnanec označené v lekárskom posudku a ktoré zamestnávateľ požaduje posúdiť. 

Objednávanie zamestnancov na LPP:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?