E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Uvedené nariadenie ukladá povinnosť stavebníka (investora) vymenovať koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je dôležitá už aj v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

Prípravná fáza stavby

Fáza realizácie stavby:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?