E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach pomocou vlastných zdrojov a jednoduchých úkonov na zabránenie vzniku požiaru alebo jeho zdolávanie.

Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhláške č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V mnohých prípadoch záleží od dôslednej a systematickej realizácie opatrení zameraných najmä na dôsledne odstraňovanie príčin a nedostatkov spôsobujúcich vznik požiarov.

Ochrana pred požiarmi

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5  Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávajúcej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a ďalších súvisiacich právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi.

Základný rozsah činností v oblasti OPP:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?