E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Podnikové životné prostredie

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v oblasti ochrany životného prostredia, so zameraním predovšetkým na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo.

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovania životného prostredia alebo ktorými sa toto znečisťovanie alebo ohrozovanie eliminuje.

Ochrana životného prostredia sa takisto vzťahuje na každého, kto chce vyrábať, dovážať alebo zaviesť do obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, a teda je následne povinný zabezpečiť, aby spĺňal podmienky ochrany životného prostredia. Uvedené pre Vás zabezpečíme v plnom rozsahu.

Služby v oblasti odpadového hospodárstva zahŕňajú najmä:

Služby v oblasti ochrany ovzdušia zahŕňajú najmä:

Služby v oblasti vodného hospodárstva zahŕňajú najmä:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?