E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. poskytuje prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a prislúchajúcich vyhlášok.

Na to, aby boli pri realizácii stavby splnené všetky požiadavky požiarnej bezpečnosti musí byť vyhotovený projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS). Bez spomínaného projektu PBS nie je možné získať kladné územné rozhodnutie, stavebné povolenie a nie je možné objekt úspešne skolaudovať.

Služby v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?