E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Safirs Manager – BOZP online nástroj

Interný informačný a manažérsky systém s názvom Safirs Manager bol vyvinutý priamo na mieru pre spoločnosť SAFIRS, s.r.o.. Safirs Manager je zákaznícky portál do informačného a mažérskeho systému spoločnosti SAFIRS, s.r.o., ktorý zákazníkom ponúka prehľad o činnostiach vykonávaných pre ich spoločnosť. Permanentne prebieha jeho ďalší vývoj v prospech optimalizácie interných procesov a zefektívnenia činnosti manažmentu ako aj ostatných zamestnancov.

Systém je možné nainštalovať pre zákazníka aj samostatne. V tomto prípade je systém rozšírený o funkcionality optimalizované pre potreby jeho hlavného predmetu podnikania/core business, čím sa systém môže stať hlavným informačným systémom podniku. Vtedy sú zákaznícke dáta evidované samostatne a systém je možné konfigurovať a upravovať na mieru podľa potrieb a požiadaviek daného zákazníka.

Používateľom poskytuje tieto výhody:

Používaním systému Safirs Manager získate:

V systéme Safirs Manager nájdete funkcionality súvisiace s evidenciou a kontrolou zákazníkov, úloh uložených zamestnancom, činností, dokumentácie, obežníkov, správy a prevádzky vozidiel, lešení, evidencie úrazov, povinných záznamov a podobne. Toto je len zlomok funkcionalít, vďaka ktorým vás systém bude včas informovať o povinných prehliadkach, kontrolách, miere naplnenia uložených úloh, čím predídete možným sankciám, či neefektívnemu vynakladaniu firemných zdrojov. Systém ponúka aj možnosti pre podrobný reporting evidovaných úloh, zákazníkov a zamestnancov.

Safirs Manager je poskytovaný vo forme služby SaaS (software as a service) v 3 verziách:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?