E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Skúšky tesností

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. poskytuje skúšky tesností – nedeštruktívne skúšanie tesností. Vodný zákon č.364/2004 Z.z. [1] v § 39, článok 2, písmeno d) požaduje vykonávať na všetkých objektoch, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné látky, kontrolu ich technického stavu a skúšky tesnosti.

Zariadenia určené na skúšky tesností

Skúška tesnosti sa týka nasledujúcich skúšaných objektov:

Metódy vykonávania skúšok

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje nasledovné metódy vykonávania skúšok tesnosti nádrží, potrubí, záchytných havarijných vaní resp. záchytných jímok, žúmp, priemyselných podláh a pod.:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?