E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

WOOD & FIRE SAFETY 2024 – pozvánka na medzinárodnú konferenciu

wfs

WOOD & FIRE SAFETY 2024 – pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Základné informácie o konferencii

Pozývame Vás na tradičné stretnutie odborníkov z oblasti protipožiarnej ochrany, ktorí preferujú drevo a materiály na báze dreva. Bude to už ôsme stretnutie, ktoré sa koná na tradičnom mieste, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, v tradičných štvorročných intervaloch s tradičným programom. Uvedená tradícia bola založená pred 36 rokmi v roku 1988. 

Pravidelnými účastníkmi konferencie sú aj delegáti z mimo európskych štátov hlavne z Kanady, USA, Nového Zélandu, Austrálie, Japonska. Európske štáty nebudem menovať, lebo ich zastúpenie je veľmi početné. Cieľom konferencie je prinášať nové poznatky tohto multi-disciplinárneho odboru. Jednotlivé témy vedeckých oblastí sú uvedené v samostatnej kapitole tejto pozvánky. Pozvánka Vám prináša niekoľko detailnejších informácií o pripravovanej konferencii a o jej programe. Konferencia je zameraná na lesné požiare, požiare v drevostavbách a nové predpisy, hlavne eurokódy – Eurokód 5, ktorý sa týka drevených konštrukcií a ako novinka drevo v historických stavbách. Veríme, že aj Vy svojou účasťou prispejete k dobrej úrovni tohto ôsmeho pokračovania konferencie Wood & Fire Safety (Drevo a protipožiarna bezpečnosť).

Termín a miesto konania

12.-15. máj 2024, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko

Cieľová skupina

Za sponzorov konferencie pozývame poisťovacie spoločnosti, stavebné firmy, výrobcov zariadení a prístrojov z oblasti protipožiarnej bezpečnosti, producentov stavebných materiálov a to nielen na báze dreva, ako aj firmy, ktorým je blízka problematika konferencie. Výška sponzorského príspevku nie je určená, bude dohodnutá zmluvne, jednotlivo s každou firmou. Sponzorom ponúkame bezplatné výstavné priestory v hoteli Patria a priestory pred hotelom, reklamu v zborníku konferencie, ako aj v ostatných materiáloch konferencie, prezentáciu svojich výrobkov a činnosti počas konferencie.

Podrobnosti o konferencii

https://wfs-slovakia.sk/en/

Kontakná adresa

Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovensko
Tel: +421 41 513 6796
Email: info@wfs-slovakia.sk